TENTANG NSTC

Dewasa ini, berita-berita berkaitan dengan masalah gejala sosial dalam kalangan pelajar remaja dan belia semakin merunsingkan para guru mahupun ibubapa pelajar itu sendiri. Kes couple, zina, buang bayi, rogol, mencuri, melawan guru atau ibubapa, pukul dan buli kian meningkat di laporan media dan perbualan mulut masyarakat. Pelbagai cara dan usaha program yang telah diadakan oleh para guru, persatuan-persatuan dan sebagainya bagi membendung masalah-masalah ini. Perkara seperti ini memang harus diambil perhatian terutamanya kepada para ibubapa, guru dan semua golongan pengajar.
Meluntur buluh biarlah dari rebungnya, perumpamaan yang biasa kita dengar dalam memberikan pendidikan kepada generasi anak muda. Sehubungan dengan itu, kami pihak Neo Synergy Training Centre (NSTC) ingin menjadi salah satu badan yang gigih dalam membantu para guru dan ibubapa untuk menyelesaikan semua permasalahan akhlak dalam era yang membangun ini melalui pembentukan satu generasi iaitu Generasi Rabbani professional.
Apa itu Generasi Rabbani professional? Generasi Rabbani professional adalah satu generasi yang sangat berjaya gemilang pada zaman Rasulullah SAW, para sahabat dan para tokoh Islam hebat dahulu yang kini makin berkurang dan hampir pupus pada zaman ini. Generasi ini disebut jelas di dalam Al-Quran :
“Hendaklah kamu menjadi Generasi Rabbani, iaitu kamu sentiasa mengajarkan kandungan Kitab Allah dan kamu juga sentiasa mempelajarinya.”(Surah Ali-Imran, ayat 79)
Disebut dalam ayat ini bahawa lima nilai penting dalam pembentukan generasi ini ialah kerjasama, berterusan, berlandaskan Al-Quran, belajar dan mengajarkan. Maka, Neo Synergy Training Centre (NSTC) tampil di tengah masyarakat dalam mengaplikasikan konsep pembentukan Generasi Rabbani professional ini ke pelbagai lapisan masyarakat terutama di peringkat sekolah menengah, matrikulasi dan institut pengajian tinggi. Pembentukan Generasi ini memerlukan usaha berterusan dan perlu dijalankan secara teliti. Bagaimanakah pembentukan generasi ini dapat berkembang baik dan berterusan? Tidak lain tidak bukan melalui satu jalan iaitu yang dipanggil sebagai Tarbiyah.
Tarbiyah adalah satu konsep program mentoring yang diwujudkan bagi memastikan setiap pembinaan dapat berjalan baik dan dapat terus saling melahirkan Generasi Rabbani professional kebawah. Neo Synergy Training Centre (NSTC) telah menyediakan satu modul khas Tarbiyah yang mampu menjamin setiap peserta akan dapat dibina dengan baik melalui pelbagai aktiviti termasuklah halaqah, seminar, perkhemahan dan sebagainya.
Para peserta akan dibina dengan 10 karakter Generasi Rabbani Professional iaitu :
photo_2015-12-22_16-40-36
Setiap peserta akan diberikan hands on training oleh tenaga pengajar pakar dari Neo Synergy Training Centre (NSTC) sendiri dalam pelbagai aspek termasuk akademik, sahsiah, kepimpinan, pengurusan, ibadah dan sebagainya dalam bentuk praktikal yang mudah. Berdasarkan analisa kami kepada beberapa buah sekolah, kami mendapati bahawa kebanyakan pelajar tidak mampu untuk sentiasa konsisten berubah dengan sendiri dalam meningkatkan produktiviti diri tanpa ada lingkungan yang membantu. Oleh itu, usaha program Tarbiyah ini dijamin dapat memastikan setiap pelajar sentiasa bersemangat serta mendapat bimbingan secara khusus dan intensif ke arah membina karakter Generasi Rabbani Professional.
Modul program Tarbiyah ini telah disusun dengan begitu sistematik, lengkap dan menarik agar pelajar lebih terbimbing dalam meningkatkan potensi diri. Hal ini sangat membantu pelajar agar semangat yang diperoleh daripada program ini dapat diteruskan dan pembaikan diri ditingkatkan lagi dari masa ke semasa. Akhir sekali, setiap pelajar yang terlibat dalam program Tarbiyah ini dijamin akan terus sentiasa dibimbing bermula zaman persekolahan hingga ke alam universiti dan pekerjaan.
InsyaAllah, semoga Allah memberkati dan meredhai amal kami. Amin.